Uživatelské jméno: Heslo:

 

 

 

KONFERENCE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU 
DNE 27.6.2017

TÉMA KONFERENCE:
GDPR  
NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- GDPR – revoluce v ochraně osobních údajů ?
- Jaký má GDPR dopad na veřejnou správu ?
- Jaká rizika vyplývají z nezahájení včasné přípravy ?
- Kdy a co je potřeba začít dělat ?

 Odpovědi na výše uvedené otázky a celou řadu konkrétních a užitečných informací k úspěšné  implementaci evropského Nařízení vám přinese tato konference.

Tato konference je určena pro VŠECHNY PRACOVNÍKY, kteří PRACUJÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
(příkazce operace, hlavní účetní a správce rozpočtu, matrikářky, pokladní atd..)

O své bohaté zkušenosti se s Vámi podělí zástupci pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů,  jakož i zástupci společností, které jsou dodavateli nejpoužívanějších IT technologií pro veřejnou správu.

více informací sledujte: 
http://www.konference-verejna-sprava.cz/

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ: neváhejte zakoupit slevovou kartu a předplatit si tímto pět seminářů ve Vašem městě se slevou 200 Kč na seminář. Slevová karta je přenosná v jedné obci/firmě. Platnost slevové karty je 18 měsíců.
Více info:
http://www.ukz.cz/slevove-karty/

 

Zakladatelkou firmy UKZ.CZ s.r.o. je Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňová poradkyně, členka neziskové a DPH sekce odborného kolegia komory daňových poradců. Naše společnost  od svého vzniku  poskytuje služby jako akreditovaná  vzdělávací instituce u MVČR a u MŠMT. Další naší činností je daňové a účetní  poradenství a zpracování účetnictví včetně činnosti  odborného konzultanta v rámci veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací.  Vzděláváme úředníky ÚSC a příspšvkových organizací a dále i podnikatelské subjekty. Naše vzdělávací činnost je zaměřena hlavně na oblast daní, účetnictví, mezd, správních a místních poplatků. Zakladatelka společnosti Ing. Bc. Lenka Zábojová,  je rovněž i lektorkou pro úředníky, její přednášková činnost je zaměřena na účetnictví a daně v návaznosti zejména na zákon o obcích a zákon o rozpočtových pravidlech.

Účetní a daňové služby

  • pro neziskové, příspěvkové a rozpočtové organizace

  • pro podnikatelské subjekty

  • veřejnosprávní kontroly pro Př.Org.

Při námi vedeném účetnictví nebo daňové evidenci máte jistotu, že jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Riziko škod při nesprávném zaúčtování přenášíte na nás.

Školící a lektorská činnost

  • Semináře

  • Vzdělávací kurzy

  • In house kurzy

  • Odborné konference

Pro lektorskou činnost vybíráme lektory nejen s teoretickými znalostmi, ale i odborníky z praxe. Snažíme se o individuální přístup ke každému posluchači.

 

 

 

 
 

Copyright © 2016 JohnyF